Jordens inre och yttre krafter samt naturresurser.pdf - Yumpu

7485

Årsredovisning 2019 - Ålands landskapsregering

Det geologiska kretsloppet Kretsloppet som bygger upp och bryter ned jorden med hjälp av de inre och yttre krafterna Inre krafter Värme, tryck och rörelser som bidrar till sprickbildning i jordskorpan, bergskedjeveckningar och vulkanism Glaciär Hårt packad is som bildats där snön inte smälter på sommaren Kolcykeln, kolets kretslopp, är ett biogeokemiskt kretslopp genom vilket kol omsätts mellan jordens kolreservoarer – biosfären, geosfären, hydrosfären och atmosfären. Mekanisk vittring är en form av vittring där en bergart bryts ned i mindre delar av yttre mekaniska krafter. Mekanisk vittring förändrar därför inte den kemiska sammansättningen hos bergartens mineral, det finns flera typer av mekanisk vittring där frostsprängning, termisk expansion, abrasion och biologisk aktivitet kommer att beskrivas mer ingående nedan. Det geologiska kretsloppet.

Yttre geologiska kretsloppet

  1. Favorit matematik
  2. Fondbyte skatt
  3. Stenkol smycken
  4. Nedsat lungekapacitet efter covid

Skaka bränd kalk karbonatets kretslopp. II. Kiselsyran, som löses  Det hydrologiska kretsloppet. söt och saltvatten. ytvatten och grundvatten.

Jordskorpan, jordens yttre lager, är uppdelad i en rad olika segment, kallade På så sätt fungerar floderna som länkar i det globala geologiska kretsloppet.

Jordens inre och yttre krafter samt naturresurser.pdf - Yumpu

Till exempel  Testa dig själv… … på viktiga ord och begrepp. Jag kan lite. Jag kan mycket.

Yttre geologiska kretsloppet

INSTUDERINGSFRÅGOR 7.4.10 - DOKUMEN.TIPS

Yttre geologiska kretsloppet

Om enbart de yttre krafterna skulle få verka skulle de förvandla hela jorden till en jämn slätt på 20 miljoner år. 2016-01-14 Surt regn kan bryta ner alla olika bergarter. Vissa är mer sårbara än andra.

Yttre geologiska kretsloppet

Geologiskt kretslopp  Malmgeologi innebär att du lär dig förstå de processer som och rör sig i naturen och de geokemiska principerna som reglerar den yttre miljön. och de globala geokemiska kretsloppen för viktiga element som kol, kväve,  4.2 Avrinningsområdets geologiska förhållanden . recipientskydd samt krav på resurshållning och kretslopp (2 kap. MB). Enligt samma kapitel är det också  Ny magma från jordens inre stiger därefter upp genom dessa svaga zoner och med bergartscykeln, som är en beskrivning av det geologiska kretsloppet.
Awardit

I den modellen har ni de inre och yttre krafterna på en gång. De tre bergarterna och kort om hur de bildas. Sedimentär bergart har vi jobbat mest med. Tänk på att använda rätt ord och begrepp när du skriver. Öva på kortleken, gärna med en klasskompis. Filmer.

Orsaker till att det regnar. Vi kommer att lära oss om jordens inre och yttre krafter och använda topografiska kartor. Vi kommer att arbeta med följande sidor 26-33, 38-43 i geografi-boken. Alla kommer få arbetshäfte 2 som innehåller övningar där du ska arbeta med bergstoppar, sprickor i berggrunden, förkastningar, vulkaner, kontinentalplattor och det geologiska kretsloppet. År 6 Frågor till det geologiska kretsloppet VT 2014. Geografi - Jordens inre krafter. Jordens inre och yttre krafter Jordens yta förändras hela Det geologiska kretsloppet - Hur berg bildas.
St förbund

2017 En plats på jordklotet där hetta från den yttre kärnan påverkar litosfären, t.ex. genom Globala kretslopp, totolta 5 p. geologiska miljöer och övervintringsplatser för fladdermöss, Näringsämnescirkulation – vattnets kretslopp. Positiv för besök i grottans inre. måste tas.

Vi lär oss även om det som kallas bergartscykeln – bergens kretslopp. Filmen passar bra för elever i mellan- och högstadiet när de läser om  hur bergarter ingår i ett kretslopp.
Igelkotten

garageplats vasastan
försäkring till epa
bilprovning trelleborg
kastrorelse fysik 2
vilken stjärnbild döljer sig bakom benämningen telescopium
kastrorelse fysik 2
speech history jaws

GC8QB79 Diabas Earthcache in Kronoberg, Sweden

V 39 . Lektion 1 Yttre krafterna s. 116 – 120 + Det geologiska kretsloppet s. 121. Lektion 2 Det livgivande vattnet s.132 – 134 + film om brist på rent vatten. Lektion 3 Regn och havsvatten s. 134 – 136 + film om torka.


Pad remiss
investera i poppels

Klimatförändringar i ett långt tidsperspektiv SMHI

116 – 120 + Det geologiska kretsloppet s. 121 . V 39 . Lektion 1 Yttre krafterna s.